Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Traficul de minori pe intelesul copiilor

05.04.2012

Asociația Telefonul Copilului lansează proiectul „Traficul de minori pe înțelesul copiilor”,demers care își propune educarea copiilor și tinerilor cu privire la primejdiile cauzate de traficul de persoane. Programul vine ca o consecință firească a creșterii numărului de cazuri de abuz sexual și trafic de minori înregistrate la numărul de telefon 116 111 anul trecut față de anul 2010.

“Pornind de la conceptul ,proiectul își propune informarea copiilor și adolescenților din regiunile Moldova și Transilvania, mediul rural, în vederea prevenirii traficului de minori. Locul de muncă al părintelui / părinților în străinătate, sărăcia, șomajul părinților, anturajul, lipsa informațiilorde acest gen sunt principalele cauze ale acestor forme de abuz. Considerăm că un copil educat este un copil avertizat. Acesta, ajutat, de asemenea, de educația venită din familie sau din școală, va ști să seapere mai ușor în fața abuzurilor”, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociației Telefonul Copilului.

Inițiativa este finanțată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos,prin intermediul fondurilor FSA și se va desfășura până la data de 15 iunie 2012. Parteneri implicați în implementarea initiațivei sunt MinisterulEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – M.A.I., Romtelecom și Cosmote.

“Olandaconsideră că dreptul la ajutor specializat, dreptul la atenție și sprijin în situații dificile, dreptul de a se bucura de copilărie sunt toate componente intrinseci ale drepturilor omului de care fiecare copiltrebuie să beneficieze. Asociația Telefonul Copilului are un rol important în apărarea și promovarea acestor drepturi în rândul copiilor care au nevoie de ajutor din partea societății. Prin urmare, Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București a decis să finanțeze inițiativa comună a Asociației Telefonul Copilului și a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Sper ca acest proiect să ajute la prevenirea traficului cu copii și să îi ajute pe aceia dintre ei care aunevoie de sprijin în cazul în care se confruntă cu situații dificile. Avem și noi în Olanda o instituție similară, foarte populară printre copii, denumită 'Kindertelefoon'. Linia verde operată de 'Kindertelefoon' înregistrează mai mult de 150,000 de apeluri în fiecarean, apeluri preluate, ca și în cazul Telefonului Copilului, de voluntari calificați să consilieze copii. Prin urmare cooperarea noastrăcu Asociația Telefonul Copilului este firească, la fel cum este și cea cu ANITP care are un rol important în prevenirea traficului cu copii.”, aprecizat E.S. domnul Matthijs van Bonzel, ambasadorul Regatului Țărilorde Jos.

Proiectul se va desfășura în unități de învățământ din 13 județe ale regiunilor Moldova și Transilvania, selectate împreună cu reprezentanții Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

„AgențiaNațională împotriva Traficului de Persoane, ca structură de specialitate cu atribuții de coordonare, monitorizare și evaluare, la nivel național, a politicilor în domeniul prevenirii traficului de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor traficului, susține activ inițiativa Asociației Telefonul Copilului. Activitatea de prevenire este esentială în lupta împotriva traficului de persoane, iar COOPERAREA ramâne unul dintre celemai eficiente instrumente de prevenire. Traficul de persoane are un caracter transnațional și multicultural, necesitând abordări pluridisciplinare și acțiuni desfășurate în comun de către societatea civilă, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale. Campania lansată astăzi este rodul unei astfel de cooperări și exprimă, încă o dată, convingerea noastră că numai un parteneriat consistent și coerent ne poate ajuta să luptăm eficient împotriva traficului de persoane. ANITP își aduce aportul în această campanie atât la nivel central, prin contribuția la organizarea evenimentelor, cât și la nivel local, prin participarea personalului Centrelor Regionale la întalnirile cu grupurile țintă”, a declarat Romulus Nicolae Ungureanu, Director AgențiaNațională împotriva Traficului de Persoane – MAI.

"Implicarea si responsabilitatea civică, educatia preventivă si informarea obiectivăsi eficientă sunt directiile principale care definesc misiunea publică asumată de către Radio România. Asociatia „Telefonul Copilului” împărtăseste aceste valori si de aceea, proiectul său „Traficul de minori pe întelesul copiilor” beneficiază nu doar de întregul sprijin mediatic al radioului public, ci si de întreaga apreciere a echipei Radio România pentru valoarea socială a acestei initiative. Mai mult decât atât, Radio România se consideră onorat să colaboreze cu Asociatia„Telefonul Copilului” în cadrul unui parteneriat consistent si coerent al cărui scop ambitios este scăderea numărului de cazuride abuz sexual si trafic de minori." Directia Comunicare si Marketing,Radio Romania

Conștientizareaunui subiect atât de sensibil, precum traficul de minori, este vitală pentru copiii vulnerabili care nu cunosc primele semne și riscurile la care sunt expuși. Mai mult decât atât, identificarea acestor situații oferă, în același timp, autorităților posibilitatea de a interveni.

Înurma campaniei de conștientizare, copiii vor ști că nu sunt singuri, vor învăța despre telefonul copilului și vor afla că pot suna la 116 111atât pentru a se informa, cât și pentru a semnala situații în care viața lor este pusă în pericol. De asemenea, vor fi informați asupra instituțiilor abilitate cărora se pot adresa atât la nivel local, cât șila nivel central. Proiectul se adresează unui număr de cel puțin 5.000 de copii cu vârste cuprinse între 11 – 18 ani, precum și unui număr de cel puțin 700 de cadre didactice, în vederea asigurării sustenabilitățiiacestuia. Materialele informative pentru copii includ conținut elaboratpe înțelesul lor și sunt structurate pe 2 categorii de vârstă, respectiv 11 – 14 sub sloganul „Traficul de copii nu e o joacă, e un abuz” și 15 – 18 sub sloganul „Nu-ți accidenta viața în traficul de copii”.Pentru cadrele didactice a fost elaborat un material informativ aparte.Totodată, în vederea extinderii numărului beneficiarilor proiectului, campania de conștientizare include și un spot radio, precum și o pagină web care prezintă mesajul și informațiile transmise în cadrul proiectului http://www.telefonulcopilului.ro/proiecte-2012.

Numărul total al cazurilor sesizate la Telefonul Copilului 116 111 din regiunile Moldova și Transilvania a fost de 2660 în anul 2011, reprezentând o creștere de 109,78%,față de anul precedent, semnalând o nevoie accentuată de asistență – consiliere, informare, îndrumare și monitorizare a cazurilor.

Înceea ce privește numărul cazurilor de abuz sexual și trafic, conform bazei de date a call center-ului 116 111, din aceste regiuni au fost înregistrate 263 de apeluri în anul 2011, reprezentând o creștere de 74,17% față de anul 2010. Distribuția acestor apeluri este următoarea: 24de apeluri de exploatare sexuală a minorilor, 115 apeluri de cerșetorieși exploatare a minorilor prin muncă, 124 de apeluri de abuz sexual asupra minorilor.

Numărul copiilor care reclamă astfel de cazuri la 116 111 este în creștere de la an la an, în principal din rândul fetelor cu vârste cuprinse între 10 – 15 ani, respectiv din rândul băieților cu vârste cuprinse între 16 – 17 ani. Cele mai multe cazuri sesizate de copii la 116 111 au fost înregistrate din județele Sibiu, Neamț, Vaslui, Iași, Cluj, Hunedoara, Brașov, Bacău .

Contămși în cazul acestui proiect pe sprijinul reprezentanților mass media șile mulțumim tuturor pentru asigurarea constantă a vizibilității numărului 116 111 în rândul copiilor și părinților, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.

116111 este linia europeană de asistență pentru copii, gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului și Romtelecom. Apelul către 116111 este oferit gratuit de Romtelecom și Cosmote.


Asociația Telefonul Copilului
Cuo experiență de 10 ani în domeniul protecției drepturilor copilului și ale familiei, Asociația Telefonul Copilului este singura organizație neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziția copiilor și părinților o linie telefonică de asistență la nivel național. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociația Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor și părinților la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 martie 2012, un număr total de 1.744.909 de apeluri a fost înregistrat de Asociația Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 37.078 de cazuri care au necesitat intervenția instituțiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom și Cosmote.
Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0724 310 636, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre www.telefonulcopilului.ro.