Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

anunt procedura de lansare - POCU/74/6/18/106615 - 5

10.05.2019

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunță intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, servicii de formare în domeniul mediului si anume:
- În cadrul campaniei „Curat de primăvar㔠vor fi organizate ateliere demonstrative în cele 4 scoli asociate si derulate acțiuni de curațenie a spațiilor verzi din comunitate;
- În cadrul campaniei "Să ne hrănim sănătos" vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunitațile arondate celor 4 școli asociate, pregătire și amenajare teren, plantare, întreținere, realizare și utilizare compost din deseuri menajere. 
- În cadrul campaniei "Să facem mult din puțin prin creativitate", care are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, școală și comunitate vor fi organizate 8 ateliere de recondiționare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ și amenajare spațiu în cele 4 școli asociate. 
Valoarea estimată a ahiziției este de 97.460 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut. Acordul-cadru si contractele subsecvente vor intra în vigoare la data semnării acestora și vor produce efecte până la data executării de către ambele părți a tuturor obligațiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate obține prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entității contractante sau transmitere prin email este 15.05.2019. Pentru informații suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresați direct entității contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviță Anamaria, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 248 / 10.05.2019

Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de servicii de formare în domeniul mediului
în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație
al copiilor din școli defavorizate POCU/74/6/18/106615


Având în vedere că:

- Asociația Telefonul Copiluluieste beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
- Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
- Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activității 1/ Subactivității 1.1 – Campania de promovare a unui stil de viață sănătos, se vor achiziționa servicii de formare în domeniul mediuluiconform descrierii de mai jos. 
- Având în vedere că serviciile de formare in domeniul mediului sunt incadrate in Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizata, coroborat cu prevederile art.68, alin.2si art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, 
- Tinand cont ca valoarea estimata a acestor servicii este de 97.460 lei fara TVA, achizitia de servicii de formare în domeniul mediului se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea a minim trei candidati si publicarea pe site-ul proiectului a unui anunt.
Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de formare în domeniul mediului
În vederea desfășurării Activității 1 / Subactivității 1.1 – Campania de promovare a unui stil de viață sănătos, vor fi achiziționate servicii de formare în domeniul mediului si anume:
- Încadrul campaniei „Curat de primăvar㔠vor fi organizate ateliere demonstrative în cele 4 scoli asociate si derulate acțiuni de curațenie a spațiilor verzi din comunitate;
- În cadrul campaniei "Să ne hrănim sănătos" vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunitațile arondate celor 4 școli asociate, pregătire și amenajare teren, plantare, întreținere, realizare și utilizare compost din deseuri menajere. 
- În cadrul campaniei "Să facem mult din puțin prin creativitate", care are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, școală și comunitate vor fi organizate 8 ateliere de recondiționare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ și amenajare spațiu în cele 4 școli asociate. 
Pentru organizarea celor 16 ateliere vor fi achiziționate servicii specializate: servicii de formare în domeniul mediului - cod CPV 80540000-1.
Grupul țintă căruia îi este adresată această activitate este format din 80 de copii antepreșcolari, 80 de copii preșcolari, 228 copii școlari și 400 parinți.

Locații de desfășurare ateliere:
-Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Județ Arad
-Școala General㠄Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare,Județ Arad
-Școala Generală Țipar, Comuna Sintea Mare,Județ Arad
-Școala General㠄Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Județ Arad

Cerințele minime pentru fiecare campanie/serviciu prestat sunt descrise mai jos:

1. Campania “Curat de primăvară”
Campania „Curat de primavar㔠se adresează copiilor și parinților incluși în grupul țintă al proiectului și își propune să promoveze impactul asupra sănătății pe care îl au curațenia spațiilor în care ne desfășurăm activitatea zilnică, organizarea spațiului și a timpului dedicat curețeniei, metode de realizare a curățeniei și utilizarea unor materiale de curățenie prietenoase cu mediul. Campania se va desfășura în perioada martie-aprilie 2020 și va consta în derularea unor ateliere demonstrative organizate în cele 4 școli asociate: Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad, Școala Generală Adea, Școala Generală Tipar și Școala Generală Apateu. La fiecare atelier vor participa 30 de copii, 5 cadre didactice și câte 5 părinți, organizați în mai multe grupe. Se vor derula acțiuni de curățenie a spațiilor verzi din comunitate în care vor fi implicați atât membrii ai grupului țintă cât si voluntari și reprezentanți ai autoritaților locale. În urma experienței dobândite grupul țintă va putea organiza activități similare pentru menținerea curățeniei atât la școală cât și acasă.

2. Campania "Să ne hrănim sănătos" 
Campania "Sa ne hrănim sănătos" se adresează copiilor si parinților incluși în grupul țintă și are ca obiectiv constientizarea impactului asupra sănătății pe care îl au agricultura bio și reciclarea deșeurilor menajere. Campania se va derula în perioada mai - iunie 2019. În această perioadă vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunitățile arondate celor 4 școli asociate. Fiecare atelier se va desfășura pe parcursul a două zile, la care vor participa cîte 30 de copii organizați în mai multe grupe, 5 cadre didactice și câte 5 părinți. Atelierele vor avea ca obiectiv transmiterea cunostințelor necesare pentru regenerarea grădinilor din goposdăriile membrilor GT în vederea producerii unor alimente sănătoase și vor fi structurate în 4 sesiuni: pregatire si amenajare teren, plantare, intretinere, realizare și utilizare compost din deseuri menajere. Dupa desfășurarea atelierelor demonstrative 12 familii ale membrilor GT (câte 3 familii din fiecare școală asociată) vor beneficia timp de 5 zile de un program de consultanță personalizat pentru a-și dezvolta propriile grădini. Desfășurarea atelierelor demonstrative va constitui de asemenea un bun prilej pentru membrii adulți ai GT de a identifica și iniția activitați antreprenoriale care au potențial de dezvoltare și care pot contribui la bunăstarea familiei. Pentru a veni în sprijinul celor care identifică astfel de oportunitați vor fi organizate seminarii pentru promovarea ideilor de afaceri si a surselor de finanțare disponibile.

3. Campania "Să facem mult din puțin prin creativitate"
Campania se adresează în principal copiilor, dar are un impact benefic și asupra celorlalte categorii de grup țintă. Campania are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, școală și comunitate și constituie nu doar un mijloc de stimulare a creativității umane ci și o sursă de inspirație pentru derularea unor activitați aducătoare de venit. Campania se va desfășura în perioada septembrie-octombrie 2019 și constă în organizarea a 8 ateliere de recondiționare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ și amenajare spațiu în cele 4 școli asociate (câte 2 ateliere în fiecare dintre cele 4 școli asociate, pe parcursul unei zile/atelier). La aceste ateliere vor participa câte 30 de copii, 5 parinți si 5 cadre didactice organizați în mai multe grupe, iar rezultatele obținute vor fi diseminate către comunitate prin organizarea unor zile ale "porților deschise" si către publicul larg prin organizarea unor expoziții cu vânzare.

Luând în considerare cerințele menționate mai sus și a categoriei de grup tință implicat în desfășurarea acestor ateliere (inclusiv faptul ca o parte din grupul tinta este vorbitor de limba maghiara, in special grupul tinta care provine de la Scoala Gimnaziala „Olosz Lajos” Adea), furnizorul de servicii va trebui să prezinte cel putin cate o propunere pentru fiecare tip de atelier/campanie în parte, pe care beneficiarul o va aproba. De asemenea, furnizorul va trebui să documenteze fotografic si video desfășurarea tuturor acestor ateliere. Experința în activități similare constituie avantaj.
Toate materialele/ustensilele/uneltele/consumabilele necesare desfășurării atelierelor vor fi achiziționate de către furnizor și vor îndeplini cerințele menționate anterior – nu daunează mediului înconjurător.

I. Preț estimat lei fără TVA

Cercetările de piață realizate la momentul scrierii și depunerii cererii de finanțare, au condus la o valoare totală estimată de 97.460,00 lei fără TVA.
Aceste costuri includ:
-colectarea materialelor de la participanți pe parcursul unei săptămâni: reviste, dopuri de diverse materiale, ziare, materiale textile, obiecte din plastic, becuri arse, cartoane, peturi de platic, cutii de carton, obiecte de mobilier vechi sau defect, cd-uri, doze de metal, etc.
-materiale noi necesare atelierelor: ață colorată de diferite grosimi, sfoară, gută de pescuit, carton de diverse culori si grosimi, textile colorate, aracet, adeziv universal cu acționare rapidă, nasturi de diverse forme, marimi și culori, sârmă subțire, cuie de diverse dimensiuni, vopsea pe bază de apă, pensule, trafaleți mici din burete sau pâslă, tăvițe pentru vopsea, pistol cu plastic cald, batoane de plastic pentru pistol, bormasina cu acumulatori, cuttere, rigle, surubelnițe, foarfece, patente, ciocane, sprazuri cu vopsea, unelte și consumabile pentru gradinărit, unelte și consumabile pentru curățenie ecologice.
-resursa umană necesară: coordonator activitate cu experiență în activități cu copiii, minim 2 formatori/atelier – ex: artisti plastici, ilustratori, specialiști în colaje, arhitecți, peisagiști, designeri, experți în permacultură, experți în curățenie, în funcție de specificul atelierului.
Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati achizitionarea serviciilor mentionate mai sus.


Întocmit,
Anamaria Iacovita             
Coordonator program