Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Anunt procedura de lansare - POCU/74/6/18/106615 - 7

18.06.2019

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunță intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, echipamente IT pentru dotarea spațiului multimedia ce se adresează sălilor de curs cu predare pe diferite grupe de vârsta, dar și instituțiilor dedicate persoanelor cu dizabilități.
Valoarea estimată a ahiziției este de 42.390 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale și va produce efecte până la executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate obține prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entității contractante sau transmitere prin email este 24.06.2019. Pentru informații suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresați direct entității contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviță Anamaria, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.


Nr. înregistrare 368 / 18.06.2019
Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate
pentru achiziția de echipamente IT
în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație
al copiilor din școli defavorizate
POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:
-    Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
-    Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
-    Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, se vor achiziționa echipamentele IT, conform descrierii de mai jos.
-    Ținând cont ca valoarea estimată a acestor produse este de 42.390 lei fără TVA, achiziția de echipamente IT pentru dotarea spațiului multimedia ce se adresează sălilor de curs cu predare pe diferite grupe de vârsta, dar și instituțiilor dedicate persoanelor cu dizabilități, se va realiza prin achiziționarea directă, prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate, respectiv prin consultarea a minim trei potențiali ofertanți si prin publicarea pe site-ul proiectului a unui anunț.

Caracteristici și cerințe minime pentru echipamentele IT
Denumire produs    Cerințe minime
Pachet interactiv: tabla interactiva 83”+videoproiector +accesorii (stand pentru tabla si videoproiector)+Software Lb. Romana si suprafata pentru markere;    Videoproiector: rezoluție 1024x768XGA, luminozitate: 3700 lumeni, contrast: 14000:1;
Suport de perete: lungime brat max 1200 mm, greutate suportata maxim 26kg, culoare negru, sau
Suport de perete lungime brat max 1520mm, greutate maxima suportată 10kg.
Tabla interactivă rezoluție 32768x32768, diagonala zona activă: 198 cm, tehnologie IR Cell Optical LED, butoane laterale customizabile, software in limba română.
Laptop (Computere portabile)    Intel Core i3-7100U, 4GB DDR4, 256 GB SSD, 15.6”, Full-HD
Televizor     Tip LED, smart TV, diagonal 125 cm, tip ecran plat, rezolutie ULTRA HD, 4K, intrare USB, iesire sunet 20W, Wi-fi integrat, tehnologie speciala HDR 4K, culoare negru, Accesorii incluse: cabluri si telecomanda
Sistem audio    Putere 340W, 3D, 3.1, Subwoofer wireless, Bluetooth,  dimensiuni:1010.5 x 54 x 87.5 Difuzor si 452 x 335 x 154 Subwoofer.

Câte o sală de clasă din fiecare școală va fi amenajată și dotată cu echipamente care să stimuleze interesul elevilor pentru tehnologia informației și comuniăarii și să permită integrarea resurselor audio-video și new media în procesul de educație. În sala vor putea fi organizate și vizionări ale materialelor video educative sub forma unor lecții de matematică, fizică, chimie, biologie sau alte științe difuzate în cadrul programului MECTS "Școala Discovery".
Fiecare dintre cele 4 școli asociate va beneficia de un pachet tabla interactivă, un laptop, un televizor și un sistem audio.

Valoare estimată
Cercetările de piață realizate la momentul scrierii și depunerii cererii de finanțare, au condus la o valoare totală estimată de 42.390 lei fără TVA, calculată astfel:

Denumire produs    Cod CPV    Cantitate    Pret unitar – lei fără TVA    Valoare lei fără TVA
Pachet tabla interactiva     32323400-7 38653400-1    4    5,514.00    22,056.00
Laptop (Computere portabile)    30213100-6     4    1,666.50    6,666.00
Televizor 125cm    32324100-1    4    2,083.00    8,332.00
Sistem audio    32342410-9    4    1,334.00    5,336.00
Valoare totală, lei fără TVA    42.390
Valoare totală, lei cu TVA    50.444,10

Livrarea si instalarea produselor se va efectua la sediul fiecărei unități de învățământ, respectiv:
-Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Județ Arad;
-Școala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare,Județ Arad;
-Școala Generală Țipar, Comuna Sintea Mare,Județ Arad;
-Școala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Județ Arad.

Având în vedere faptul că valoarea tuturor produselor similare necesare implementării proiectului, nu depășesc valoarea pragului menționat la art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, produsele se vor achiziționa direct prin publicarea unui anunț pe site-ul proiectului.
Achiziția se va finaliza prin semnarea unui Contract de furnizare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați achiziționarea produselor meționate mai sus.

Întocmit,
Coordonator program
Iacoviță Anamaria