Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 - 1

28.10.2022

Asocia╚Ťia Telefonul Copilului cu sediul social in Bucure╚Öti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive” - POCU/987/6/26/153988, nr. contract 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractant─â, anun┼ú─â inten╚Ťia de a achizi╚Ťiona prin procedura de atribuire aplicabil─â beneficiarilor de proiecte finan┼úate din instrumente structurale, servicii de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â si anume:
În vederea desf─â┼čur─ârii Activit─â┼úii 1 / Subactivit─â┼úii 1.1 – Activit─â╚Ťi de formare continu─â, vor fi achizi╚Ťionate servicii de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â astfel:
36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt, parteneri în cadrul proiectului, vor participa la un program de formare pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educa╚Ťiei (ME) cu titlul: ”Dezvoltarea competen╚Ťelor de evaluare ╚Öi interven╚Ťie psihoeduca╚Ťionala la nivel primar si gimnazial”.
Programul se va desfășura online; numărul de ore de formare fiind 56 (online sincron: 29; online asincron: 27).
Acest program va însuma un num─âr de 14 credite ME.
Valoarea estimat─â a ahizi╚Ťiei este de 28.800 lei f─âr─â TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare este pre┼úul cel mai sc─âzut. Contractul va intra în vigoare la data semn─ârii acestuia ┼či va produce efecte pân─â la data execut─ârii de c─âtre ambele p─âr┼úi a tuturor obliga┼úiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate ob┼úine prin desc─ârcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limit─â pentru depunerea ofertelor la sediul entit─â┼úii contractante sau transmitere prin email este 04.11.2022, ora 14.00. Pentru informa┼úii suplimentare legate de contract, v─â invit─âm s─â v─â adresa┼úi direct entit─â┼úii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena C─ât─âlina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adres─â de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.


Nr. înregistrare 912 / 28.10.2022

Referat de necesitate pentru achizi╚Ťia de Servicii de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â
în cadrul proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive” POCU/987/6/26/153988

Având în vedere c─â:

-    Asocia╚Ťia Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive”, contract de finan╚Ťare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020,
-    Beneficiarul este obligat s─â implementeze în condi╚Ťii optime proiectul, cu respectarea legisla╚Ťiei na╚Ťionale ╚Öi comunitare în vigoare ╚Öi cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activit─â╚Ťilor,
-    Pentru realizarea în bune condi╚Ťii a activit─â╚Ťilor prev─âzute în cadrul proiectului, respectiv a Activit─â┼úii 1/ Subactivit─â┼úii 1.2 – Activit─â╚Ťi de formare continu─â, se vor achizi╚Ťiona servicii de de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â conform descrierii de mai jos.
-    Având în vedere c─â serviciile de de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizat─â, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 ╚Öi 2 din Legea 98/2016 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,
-    Tinand cont c─â valoarea estimat─â a acestor servicii este de 28.800 lei f─âr─â TVA, achizi╚Ťia de servicii de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pie╚Ťei de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.
Caracteristici ╚Öi cerin╚Ťe minime pentru achizi╚Ťia de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â
În vederea desf─â┼čur─ârii Activit─â┼úii 1 / Subactivit─â┼úii 1.1 – Activit─â╚Ťi de formare continu─â, vor fi achizi╚Ťionate servicii de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â astfel:
36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt - parteneri în cadrul proiectului, vor participa la un program de formare pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educa╚Ťiei (ME) cu titlul: ”Dezvoltarea competen╚Ťelor de evaluare ╚Öi interven╚Ťie psihoeduca╚Ťionala la nivel primar si gimnazial”.
Programul se va desfășura online; numărul de ore de formare fiind 56 (online sincron: 29; online asincron: 27).
Acest program va însuma un num─âr de 14 credite ME.
Programul are ca scop dezvoltarea competen╚Ťelor cadrelor didactice în evaluarea si interven╚Ťia psiho-educational─â a elevilor din ciclul primar ╚Öi gimnazial.
Cadrele didactice vor avea acces la un set de instrumente de evaluare psiho-educa╚Ťional─â a copiilor precum si la resurse de interven╚Ťie pentru gestionarea adecvata a celor mai frecvente probleme care afecteaza procesul de înva╚Ťare.
Pentru desf─â╚Öurarea programului de formare vor fi achizi┼úionate servicii specializate: servicii de de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi formare profesional─â - cod CPV 80000000-4.
Grupul ┼úint─â c─âruia îi este adresat─â aceast─â activitate este format din 36 de cadre didactice si/sau personal de sprijin din unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt partenere.

Loca┼úii de desf─â┼čurare program formare: online ╚Öi / sau la sediul Beneficiarului, dup─â caz: Asociatia Telefonul Copilului - Str. Calea 13 Septembrie, nr. 55, Municipiul Bucuresti, cod postal 050711, jude╚Ťul Bucuresti, România

Cerin╚Ťele minime pentru fiecare serviciu prestat sunt descrise mai jos:
La finalul parcurgerii programului de formare, cadrele didactice trebuie sa fie familiarizate cu instrumentele de evaluare psiho-educa╚Ťionala a copiilor;
Sa inteleaga procesul de autoreglare emo╚Ťionala si modul în care aceasta poate fi dezvoltata prin activita╚Ťile de predare la clasa;
Sa fie familiarizate cu modul în care pot fi aplicate strategiile de autocontrol comportamental în context scolar;
Sa inteleaga simptomele de ADHD si modul în care acestea pot fi gestionate la clasa;
Sa cunoasca strategii eficiente de înva╚Ťare si de crestere a motiva╚Ťiei scolare;
Sa isi insuseasca cunostin╚Ťele necesare cu privire la demersul de orientare scolara si profesionala.
Competen╚Ťele vizate prin programul de formare:
Cadrele didactice trebuie sa utilizeze adecvat instrumentele de evaluare psiho-educa╚Ťionala a copiilor din ciclul primar si gimnazial prin platforma computerizata COGNIKIT;
Sa se familiarizeze cu resursele multi-media care descriu strategii de interven╚Ťie pentru dezvoltarea competen╚Ťelor emo╚Ťionale si sociale prin intermediul platformei COGNIKIT;
Sa aplice tehnici de autocontrol comportamental în activita╚Ťile de predare – înva╚Ťare la clasa;
Sa implementeze solu╚Ťii practice de gestionare a simptomelor specifice tulburarii ADHD care apar în activita╚Ťile de predare – înva╚Ťare la clasa;
Sa se familiarizeze cu resurse multi-media care descriu strategii de înva╚Ťare si crestere a motiva╚Ťiei scolare.
Luând în considerare cerin┼úele men┼úionate mai sus ┼či a categoriei de grup tin┼ú─â implicat în desf─â┼čurarea acestui program, furnizorul de servicii va trebui s─â prezinte o planificare a activitatilor desfasurate in cadrul programului de formare pe care beneficiarul o va aproba. De asemenea, furnizorul va trebui s─â documenteze fotografic si video desf─â┼čurarea programului de formare.
Toate materialele suport/consumabilele necesare desf─â┼čur─ârii activitatii vor fi achizi┼úionate de c─âtre furnizor ┼či vor îndeplini cerin┼úele men┼úionate.

I.    Pre╚Ť estimat lei f─âr─â TVA

Cercet─ârile de pia┼ú─â realizate la momentul scrierii ┼či depunerii cererii de finan┼úare, au condus la o valoare total─â estimat─â de 28.800,00 lei f─âr─â TVA.
Aceste costuri includ:
• Dobândirea competen╚Ťelor vizate de programul de formare;
• Licen╚Ťa de utilizare COGNIKIT în calitate de cadru didactic;
• Abonament pentru utilizarea COGNIKIT pâna la finalul anului calendaristic;
• Credite bonus care pot fi utilizate pentru evaluarea copiilor;
• Acces la resurse de interven╚Ťie pe platforma COGNIKIT

Achizi╚Ťia se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, r─âmânem în a╚Öteptarea ofertei Dumneavoastr─â, în vederea achizi╚Ťion─ârii serviciilor me┼úionate mai sus.