Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 - 2

27.03.2023

Asocia╚Ťia Telefonul Copilului cu sediul social in Bucure╚Öti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive” - POCU/987/6/26/153988, contract de finan╚Ťare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractant─â, anun┼ú─â inten╚Ťia de a achizi╚Ťiona prin procedura de atribuire aplicabil─â beneficiarilor de proiecte finan┼úate din instrumente structurale, servicii de editare si tiparire si anume:
În vederea desf─â┼čur─ârii Activit─â┼úii 1 / Subactivit─â┼úii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, vor fi achizi╚Ťionate servicii de editare si tiparire astfel:
-    Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
-    Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
-    Roll-up dubla fata;
Valoarea estimat─â a achizi╚Ťiei este de 7.424,80 lei f─âr─â TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare este pre┼úul cel mai sc─âzut. Contractul va intra în vigoare la data semn─ârii acestuia ┼či va produce efecte pân─â la data execut─ârii de c─âtre ambele p─âr┼úi a tuturor obliga┼úiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate ob┼úine prin desc─ârcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limit─â pentru depunerea ofertelor la sediul entit─â┼úii contractante sau transmitere prin email este 31.03.2023, ora 18.00. Pentru informa┼úii suplimentare legate de contract, v─â invit─âm s─â v─â adresa┼úi direct entit─â┼úii contractante, persoana de contact fiind dna. Surcel Elena C─ât─âlina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adres─â de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 279/27.03.2023


Referat de necesitate
pentru achizi╚Ťia de Servicii de editare si tip─ârire în cadrul proiectului
“╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive”
POCU/987/6/26/153988


Având în vedere c─â:

-    Asocia╚Ťia Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive”, contract de finan╚Ťare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020,
-    Beneficiarul are obliga╚Ťia de a implementa în condi╚Ťii optime proiectul, cu respectarea legisla╚Ťiei na╚Ťionale ╚Öi comunitare în vigoare ╚Öi cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activit─â╚Ťilor,
-    Pentru realizarea în bune condi╚Ťii a activit─â╚Ťilor prev─âzute în cadrul proiectului, respectiv a Activit─â┼úii 1/ Subactivit─â┼úii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, se vor achizi╚Ťiona servicii de editare si tip─ârire conform descrierii de mai jos.
-    Având în vedere c─â serviciile de editare si tip─ârire sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizat─â, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 ╚Öi 2 din Legea 98/2016 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,
-    Tinand cont c─â valoarea estimat─â a acestor servicii este de 7,425.00 lei f─âr─â TVA, achizi╚Ťia de servicii de editare si tip─ârire se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, direct, pe baza angajamentului legal, f─âr─â acceptarea prealabil─â a unei oferte.

I.    Caracteristici ╚Öi cerin╚Ťe minime pentru achizi╚Ťia de servicii de tip─ârire ╚Öi editare
Se vor achizi╚Ťiona servicii de editare ╚Öi tip─ârire pentru realizarea materialelor educationale si informative distribuite membrilor grupului tinta (GT), astfel:
-    Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
-    Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
-    Roll-up dubla fata;
Furnizorul va realiza materialele enumerate mai sus la o calitate foarte bun─â din punct de vedere al materialelor folosite, al finis─ârii ╚Öi al machet─ârii ╚Öi va pune la dispozi╚Ťia achizitorului ilustra╚Ťii potrivite / adaptate textului.
Toate materialele vor respecta cu stricte╚Ťe prevederile Manualului de identitate vizual─â pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Achizitorul va da bun de tipar pentru toate materialele elaborate de c─âtre furnizor.
Livrarea se va face la sediile celor 3 ╚Öcoli partenere în proiect conform contractului ╚Öi comenzilor care vor fi f─âcute de Achizitor.

Cerin╚Ťele minime pentru fiecare tip de material sunt descrise mai jos.
1.    Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying
-    CPV: 79824000-6 | Servicii de tip─ârire ┼či de distribu╚Ťie
-    Format A5, 16 pagini inclusiv coperta, interior hârtie cel pu╚Ťin 150 gr/mp, coperta hârtie cel pu╚Ťin 170 gr/mp, printare color, legare cu spir─â metal - tiraj 340 buc─â╚Ťi.
-    Furnizorul va asigura editarea în limba român─â a textului primit de la achizitor
într-un limbaj adaptat ╚Öi u╚Öor de în╚Ťeles pentru copii.
-    Furnizorul va asigura machetarea brosurii din punct de vedere al textului, graficii ╚Öi imaginilor folosite, astfel încât s─â fie adaptat pentru copii, atr─âg─âtor ╚Öi u╚Öor de citit ╚Öi în╚Ťeles.
-    Ilustra╚Ťiile vor fi puse la dispozi╚Ťie de c─âtre furnizor ╚Öi vor avea rezolu╚Ťia de minim 300 dpi. Pentru ilustra╚Ťii, furnizorul va avea ╚Öi acordul de utilizare a acestora conform legisla╚Ťiei în vigoare.
-    Pentru toata brosura, se vor asigura minim 10 (zece) ilustra╚Ťii, iar pentru fiecare ilustra╚Ťie care va fi utilizat─â vor fi prezentate cel pu╚Ťin 2 (dou─â) op╚Ťiuni din care achizitorul va alege varianta final─â.
 
2.    Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying
-    Cod CPV 79824000-6 | Servicii de tip─ârire ╚Öi de distribu╚Ťie
-    Format dimensiune stanta 231x 110 mm, policromie fata – verso, suport mucava caserata 1.5 mm 1 fata dcl 200gr, plastifiat lucios, 4+0 Stanta, stantare; ambalare individuala pungi transarente zip.
-    Furnizorul va asigura editarea în limba român─â a textului primit de la achizitor
într-un limbaj adaptat ╚Öi u╚Öor de în╚Ťeles.
-    Furnizorul va asigura machetarea materialului interactiv atat din punct de vedere al textului, graficii ╚Öi imaginilor folosite, cat si din punct de vedere al accesarii cu QR code. Materialul va fi adaptat astfel incat s─â fie atr─âg─âtor ╚Öi u╚Öor de citit ╚Öi în╚Ťeles.
-    Ilustra╚Ťiile vor fi puse la dispozi╚Ťie de c─âtre furnizor ╚Öi vor avea rezolu╚Ťia minim necesara pentru o cat mai buna vizibilitate de pe diferite dispozitive. Pentru ilustra╚Ťii, furnizorul va avea ╚Öi acordul de utilizare a imaginilor conform legisla╚Ťiei în vigoare.

3.    Roll-up dubla fata
-    Cod CPV 79824000-6 | Servicii de tip─ârire ┼či de distribu╚Ťie
-    Roll-up-ul trebuie sa aiba un sistem de afisaj retractabil, de sine statator, cu un panou grafic imprimat. Materialul grafic trebuie sa fie flexibil pentru a permite rularea sa in carcasa sistemului. Roll-up-ul trebuie sa pastreze mesajul grafic in acelasi plan. Dup─â ce este utilizata, partea grafica trebuie sa se ruleze inapoi in sistem, fiind astfel pregatit pentru transport, depozitare si reutilizare.
-    Layout-ul roll-up-ului va fi transmis de furnizor catre achizitor pentru a primi bun de tipar din partea achizitorului inainte de a se realiza productia.
-    Livrarea se va face la sediile celor trei ╚Öcoli partenere, e╚Öalonat, în baza comenzii f─âcute de achizitor, precum si la sediul achizitorului. Roll-upurile vor fi folosite pe întreaga durat─â de desfasurare a proiectului.


II.    Pre╚Ť unitar estimat lei f─âr─â TVA
 
1.    Brosura format deschis A5, format inchis A6, 16 pagini (coperta inclusa), Suport 170g, Tipar 4+4, finisari – plastifiere mata integral, capsare tip caiet, ambalare 100 buc/pachet, tiraj 340 buc─â╚Ťi = 5,22 lei f─âr─â TVA / bucat─â x 340 buc─â╚Ťi = 1.774,80 lei f─âr─â TVA
2.    Material interactiv cu QR code, policromie fata verso, dimensiune stanta 231x 110 mm, suport mucava caserata 1.5 mm, 1 fata dcl 200gr, plastifiat lucios, 4+0, Stanta, stantare, Ambalare individuala pungi transparente zip - tiraj 340 buc─â╚Ťi = 12.5 f─âr─â TVA
/ bucat─â x 340 buc─â╚Ťi = 4.250,0 lei f─âr─â TVA
3.    Roll-up dubla fata, tiraj 5 buc─â╚Ťi = 280,00 lei f─âr─â TVA / bucat─â x 5 buc─â╚Ťi =
1.400,00 lei f─âr─â TVA

Valoare total─â estimat─â: 1.774,80 + 4.250,00 + 1.400,00 = aprox. 7.425,00 lei f─âr─â
TVA


Achizi╚Ťia se va finaliza prin încheierea unui contract.
Având    în    vedere    cele    prezentate    mai    sus,    r─âmânem    în    a╚Öteptarea    ofertei Dumneavoastr─â, în vederea achizi╚Ťion─ârii serviciilor men┼úionate mai sus.

Cu stim─â,
C─ât─âlina Surcel
Manager proiect