Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 - 3

01.02.2023

Asocia╚Ťia Telefonul Copilului cu sediul social in Bucure╚Öti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive” - POCU/987/6/26/153988, nr. contract 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractant─â, anun┼ú─â inten╚Ťia de a achizi╚Ťiona prin procedura de atribuire aplicabil─â beneficiarilor de proiecte finan┼úate din instrumente structurale, servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica si anume:
În vederea desf─â┼čur─ârii Activit─â┼úii 1 / Subactivit─â┼úii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, vor fi achizi╚Ťionate servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica astfel:
-    un material video cu durata de 3,5 min, având tema „Cyberbullying nu este o joaca”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen;
-    un material video cu durata de 4 min, având tema „Educa╚Ťie pentru democra╚Ťie ╚Öi educa╚Ťie pentru drepturile omului”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor luând în considerare anumite concepte-cheie;
Valoarea estimat─â a achizi╚Ťiei este de 33.600,00 lei f─âr─â TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare este pre┼úul cel mai sc─âzut. Contractul va intra în vigoare la data semn─ârii acestuia ┼či va produce efecte pân─â la data execut─ârii de c─âtre ambele p─âr┼úi a tuturor obliga┼úiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate ob┼úine prin desc─ârcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limit─â pentru depunerea ofertelor la sediul entit─â┼úii contractante sau transmitere prin email este 06.02.2023, ora 18.00. Pentru informa┼úii suplimentare legate de contract, v─â invit─âm s─â v─â adresa┼úi direct entit─â┼úii contractante, persoana de contact fiind dna. Surcel Elena C─ât─âlina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adres─â de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.


Nr. înregistrare: 61 / 01.02.2023

Referat de necesitate
pentru achizi╚Ťia de Servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica în cadrul proiectului
“╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive”
POCU/987/6/26/153988

Având în vedere c─â:
-    Asocia╚Ťia Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “╚ścoli sustenabile ╚Öi incluzive”, contract de finan╚Ťare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinan┼úat din Fondul Social European prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020,
-    Beneficiarul este obligat s─â implementeze în condi╚Ťii optime proiectul, cu respectarea legisla╚Ťiei na╚Ťionale ╚Öi comunitare în vigoare ╚Öi cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activit─â╚Ťilor,
-    Pentru realizarea în bune condi╚Ťii a activit─â╚Ťilor prev─âzute în cadrul proiectului, respectiv a Activit─â┼úii 1/ Subactivit─â┼úii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, se vor achizi╚Ťiona servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica conform descrierii de mai jos.
-    Având în vedere c─â serviciile de realizare materiale video cu utilizare pedagogica sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizat─â, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 ╚Öi 2 din Legea 98/2016 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,
-    Tinand cont c─â valoarea estimat─â a acestor servicii este de 33,600.00 lei f─âr─â TVA, achizi╚Ťia de servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pie╚Ťei de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.
 
I.    Caracteristici ╚Öi cerin╚Ťe minime pentru achizi╚Ťia de servicii de realizare
materiale video cu utilizare pedagogic─â
Se vor achizi╚Ťiona servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica pentru realizarea materialelor educationale si informative distribuite membrilor grupului tinta (GT), astfel:
Realizarea unui material video cu durata de 3,5 min, având tema „Cyberbullying nu este o joaca”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen, cu urm─âtoarele servicii incluse: concept si crea╚Ťie materiale video, con╚Ťinut text ╚Öi audio în limba român─â, într-un limbaj adaptat ╚Öi u╚Öor de în╚Ťeles pentru copii, copywriting, realizare anima╚Ťii, tranzi╚Ťii animate, titluri animate ╚Öi efecte, înregistrare voce ╚Öi produc╚Ťie audio-video material educa╚Ťional copii de 3,5 min.
Realizarea unui material video cu durata de 4 min, având tema „Educa╚Ťie pentru democra╚Ťie ╚Öi educa╚Ťie pentru drepturile omului”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor luând în considerare concepte-cheie precum: identitate, diversitate ╚Öi pluralism, egalitate, conflict, lege ╚Öi reguli, putere ╚Öi autoritate, responsabilitate, drepturi ╚Öi libertate, mass-media, cu urm─âtoarele servicii incluse: concept si crea╚Ťie materiale video, con╚Ťinut text ╚Öi audio în limba român─â, într-un limbaj adaptat ╚Öi u╚Öor de în╚Ťeles pentru copii, copywriting, realizare anima╚Ťii, tranzi╚Ťii animate, titluri animate ╚Öi efecte, înregistrare voce ╚Öi produc╚Ťie audio-video material educa╚Ťional copii de 4 min.
Materialele video vor fi livrate în format FHD 1920x1080px, vor con╚Ťine anima╚Ťii, tranzi╚Ťii animate, titluri animate ╚Öi efecte.
Furnizorul va realiza materialul enumerat mai sus la o calitate foarte bun─â din punct de vedere al finis─ârii ╚Öi al machet─ârii ╚Öi va pune la dispozi╚Ťia achizitorului ilustra╚Ťii potrivite / adaptate textului.
 
Toate materialele vor respecta cu stricte╚Ťe prevederile Manualului de identitate vizual─â pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Furnizorul va produce materialele elaborate numai in urma aprobarii acestora de catre Achizitor.

II.    Cerin╚Ťele minime pentru fiecare tip de material sunt descrise mai jos.
1.    un material video cu durata de 3,5 min; format FHD 1920x1080px, care va con╚Ťine anima╚Ťii, tranzi╚Ťii animate, titluri animate ╚Öi efecte.
-    CPV: 92111100-3 - Productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica

Pre╚Ť unitar estimat lei f─âr─â TVA
Cost 16100 lei + TVA
2.    un material video cu durata de 4 min; format FHD 1920x1080px, va con╚Ťine anima╚Ťii, tranzi╚Ťii animate, titluri animate ╚Öi efecte;
-    CPV: 92111100-3 - Productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica
Pre╚Ť unitar estimat lei f─âr─â TVA
Cost 17500 lei + TVA

Achizi╚Ťia se va finaliza prin încheierea unui contract.
Având în vedere cele prezentate mai sus, r─âmânem în a╚Öteptarea ofertei Dumneavoastr─â, în vederea achizi╚Ťion─ârii serviciilor me┼úionate mai sus.

Cu stim─â,
C─ât─âlina Surcel
Manager proiect