Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

INVITATIE DE PARTICIPARE

JUST/2011/FRAC/AG/2866

10.12.2012

Asociatia Telefonul Copilului invita persoanele interesate sa participe la procedura de atribuire a contractului de achizitie pentru servicii de monitorizare a proiectului “Consolidarea participarii copiilor in societatea europeana prin intermediul serviciului JUST/2011/FRAC/AG/2866. 

Despre proiect: Proiectul are drept obiectiv general crearea celor mai bune conditii pentru ca vocile tot mai multor copii sa fie auzite la nivelul a 5 linii de asistenta „telefonul copilului 116 111” la nivel European, folosind drept principiu absolut - dreptul copilului de a participa si drepturile sale fundamentale pentru grija si protectie. In acest sens, in cadrul proiectului vor fi organizate 4 grupuri de monitorizare si de consultare formate din copii, iar acestea se vor forma Romania, Bulgaria, Polonia si Slovacia. Infiintarea grupurilor de monitorizare si de consultare for fi anuntate public pe website-urile organizatiilor care gestioneaza serviciul Telefonul Copilului din cele 4 tari partenere. Acestea isi vor desfasura activitatea in cadrul a 32 de workshop-uri la finalul carora vor rezulta 4 rezumate referitoare la sugestii si idei privind elaborarea unei metodologii care asigura si monitorizeaza participarea copiilor la dezvoltarea si evaluarea serviciilor Telefonul Copilului. De asemenea, 4 grupuri de lucru formate din specialistii serviciilor Telefonul Copilului vor lucra la dezvoltarea metodologiei, iar in al doilea an de implementare a proiectului va fi disponibila si o versiune online a acesteia care se va adresa profesionistilor care lucreaza la Telefonul Copilului. 

Proiectul urmareste totodata si cresterea capacitatii profesionistilor care lucreaza la capatul celalalt al firului 116 111 de a comunica eficient cu copiii vulnerabili. In acest sens vor fi organizate 6 vizite de lucru la fiecare dintre organizatiile partenere, 6 cursuri de formare pentru consultantii Telefonul Copilului pe subiecte predefinite care au rezultat din nevoile in practica ale fiecarei organizatii, cursuri sustinute de 2 profesionisti formati in cadrul vizitelor de lucru la serviciile Telefonul Copilului din tarile partenere in proiect, 314 intalniri de supervizare a personalului serviciului Telefonul Copilului din tarile partenere, astfel: 120 de intalniri de supervizare in cadrul Asociatiei Telefonul Copilului, sustinute de coordonatorul call center si un psiholog specializat in domeniul drepturilor copilului si familiei, 98 in Bulgaria, 72 in Polonia si 24 in Slovacia.

Proiectul isi indreapta atentia si catre imbunatatirea capacitatii sistemului de protectie a copilului in fiecare tara partenera pentru a raspunde problemelor copiilor, exprimate la nivelul serviciului Telefonul Copilului 116 111, dar si catre evidentierea celor mai arzatoare probleme cu care se confrunta copiii care contacteaza liniile de asistenta Telefonul Copilului 116 111 din tarile partenere in cadrul proiectului.

In acest context vor fi analizate acordurile de parteneriat existente in ceea ce priveste colaborarea dintre organizatiile care gestioneaza serviciul Telefonul Copilului si institutiile de stat implicate in protectia drepturilor copilului in fiecare tara, in vederea revizuirii acestora conform bunelor practice existente in cele 6 tari reprezentate in proiect. In urma analizei se va elabora 1 raport final cu recomandari, observatii, concluzii si bune practice.

Proiectul include si o componenta de promovare a serviciului 116 111, care se va realiza printr-o campanie online in care copiii vor participa, de asemenea, activ si vor avea posibilitatea sa dezbata subiecte inregistrate la Telefonul Copilului. Scopul este acela de a promova in randul copiilor teme de discutie pe marginea problemelor sesizate de alti copii la Telefonul Copilului. Interactiunea cu copiii se va realiza si prin organizarea unor zile ale portilor deschise, cand copiii vor vizita call center-ul 116 111, dar si prin crearea crearea unui film de prezentare a activitatii serviciului Telefonul Copilului care va fi prezentat in cadrul intalnirilor directe cu copiii in scoli. De asemenea, proiectul va scoate in evidenta cele mai arzatoare probleme cu care se confrunta copiii la nivel european. Proiectul se va desfasura in colaborare cu organizatii care gestioneaza serviciul „telefonul copilului” din Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia si Marea Britanie 

1. Obiectul contractului: Servicii de monitorizare a derularii activitatilor proiectului                                                           

2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit:

    Comisia Europeana, prin intermediul programului de finantare „Drepturi Fundamentale si Cetatenie”. 

3. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute.

Propunerea financiara – formularul de oferta

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum și la alte conditii financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.12.2012

6. Limba de redactare a ofertei: Romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 8 zile

8. Pretul va fi exprimat in RON si echivalent euro.

9. Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: cursul RON/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) valabil in ziua depunerii ofertei.

10. Pretul ofertei este ferm in RON.

o    NU se se accepta oferte alternative

X    SE accepta actualizarea pretului contractului

 

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii:

                                                                                                                                 

                Indeplinirea conditiilor tehnice si financiare prevazute in anuntul de atribuire

                                               

                12. La oferta de baza:

X    NU se accepta oferte alternative

o    SE se accepta oferte alternative

 

13. Termenul comercial în care se va încheia contractul:

                Ianurie 2013 – Noiembrie 2014 (23 de luni)

 

14. Livrarea serviciilor va fi realizata lunar, 10 ore / luna.

 

15. Pretul contractului este de 9.600 (noua mii sase sute) Euro, iar echivalenta RON/euro se stabileste la data semnarii contractului conform cursului BNR din ziua respectiva, iar plata pretului contractului se va face trimestrial in contul bancar al prestatorului, deschis la Raiffeisen Bank.

 

16. Documentele care insotesc oferta:

Formular de oferta completat (MODEL ATASAT)

Graficul de timp pentru indeplinirea serviciilor (MODEL ATASAT)

Lista prestarilor de servicii realizate in ultimii 3 ani (MODEL ATASAT)

 

17. Adresa la care se depune oferta: Calea 13 Sepmbrie, nr. 55, bloc 55-57, scara A, etaj 7, sector 5, Bucuresti.

 

18. Data limita pentru depunerea ofertei: data: 20.12.2012 / ora: 17.00

19. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: data: 21.12.2012 / ora: 10.00

la sediul  Calea 13 Sepmbrie, nr. 55, bloc 55-57, scara A, etaj 7, sector 5, Bucuresti

 

                Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0214130011

 

……………………………….

(semnatura autorizata)